Egzaminy/Dokumenty
Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin.
 
W związku z wejściem w życie z dniem 19.01.2013 r. nowych przepisów dotyczących składanych dokumentów stosuje się następujące zasady:

 

Od kandydata, który rozpoczął szkolenie na prawo jazdy przed wejściem w życie nowych przepisów tj.19.01.2013 r. wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu w zakresie kategorii :C, C1,C1+EC+E,D, D1, D1+E;
 • kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej;
 • opłata egzaminacyjna wg cennika;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, w przypadku osoby, które nie ukończyła 18 roku życia;
 • wniosek o udział instruktora prowadzącego z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).


Osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata zobowiązana jest przedstawić pisemne upoważnienie.


Od kandydata, który rozpoczął szkolenie po 19.01.2013 r. przy zapisie na egzamin stosuje się następujące zasady:

 • kandydat informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, nadanym przez wydział komunikacji (PKK );
 • składa dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • składa wniosek o udział w części praktycznej egzaminu państwowego instruktora, który przeprowadzał szkolenie;
 • przedstawia ważny dokument tożsamości w celu weryfikacji.
  
Podstawa prawna: (Dz. U. z 2014 r. poz. 600), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2016 r. poz. 232).       
Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.