Egzaminy/Opłaty
 
Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013 r.
 
 

KATEGORIA

OPŁATA ZA EGZAMIN [zł]

Teoria + Praktyka

Teoria

Praktyka

AM, B

170,00

30,00

140,00

A, A1, A2

210,00

30,00

180,00

B1, C1, D1, T

200,00

30,00

170,00

B (96*)

-

-

170,00

C, D

230,00

30,00

200,00

BE

-

-

200,00

C1E, CE, D1E, DE

-

-

245,00

 

Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego w stosunku do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, w przypadku gdy jazda egzaminacyjna odbywa się pojazdem tych osób, opłatę zmniejsza się o 50%.

 

* Za część praktyczną egzaminu państwowego przeprowadzanego dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie uprawnień wynikających z art. 6 ust. 2 ustawy pobiera się opłatę w wysokości 170,00 zł

 
Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia związanych z uzyskiwaniem uprawnień przez egzaminatorów.

 
 
BANK
Nadnotecki Bank Spółdzielczy nr: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010
            

Opłaty
Opłaty za egzamin można dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym na konto:
 
Nadnotecki Bank Spółdzielczy nr: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010
 
oraz w punkcie bankowym znajdującym się na terenie WORD. Prowizja pobierana przy wpłacie wynosi 4,00 zł.

 

 

PUNKT BANKOWY - Godziny Otwarcia
 
Poniedziałek - Piątek
07.30 - 16.30
 
11.50 - 12.10

przerwa

15.00 - 15.20

przerwa

 

 
Sobota
08.00 - 14.45
 
11.00 - 11.45

przerwa

  

Zapoznaj się
z Ofertą Szkoleniową
Ośrodka ...


                                                            Polityka Prywatności
Szanowni Państwo! W niniejszym serwisie internetowym wykorzystujemy pliki cookies, szczegółowe informacje zawarte są w polityce prywatności . Korzystając z witryny wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie zebranych informacji i umieszczanie plików cookies na waszym urządzeniu końcowym. Wyrażenie Państwa zgody odbywa się automatycznie na podstawie ustawień wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej.