bip umww fb

Zgodnie z Art. 7 ustawy z dnia 05 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami w przypadku osób, które nie ukończyły 18 lat, dokumentem stwierdzającym posiadanie uprawnienia do kierowania rowerem, wózkiem rowerowym, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego – jest karta rowerowa lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub T.

W dniach 5 – 6 października 2023 roku

w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

w Pile przy ul. Lotniczej 6,

przeprowadzone zostanie szkolenie dla absolwentów szkół podstawowych

ubiegających się o wydanie karty rowerowej

Celem szkolenia jest przygotowanie młodzieży, która ukończyła szkołę podstawową, ale nie ukończyła jeszcze 18 roku życia do bezpiecznego poruszania się po drogach. W trakcie tych dwóch dni przeprowadzonych zostanie 6 godzin zajęć teoretycznych, w tym jedna godzina z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych oraz egzamin teoretyczny, a także 2 godziny zajęć praktycznych w Miasteczku Ruchu Drogowego w Pile. Podsumowaniem szkolenia będzie przeprowadzony w dniu 9 października 2023 r. egzamin praktyczny na kartę rowerową w Miasteczku Ruchu Drogowego w Pile). Dyrektor WORD w Pile wyda kartę rowerową uczestnikom szkolenia, którzy zrealizują cały program szkolenia oraz uzyskają pozytywny wynik z części teoretycznej i praktycznej egzaminu.

Deklarację uczestnictwa należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  2 października 2023 roku na adres sekretariat@word.pila.pl w temacie wpisując Karta rowerowa”, a w treści wiadomości podając: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, dane szkoły oraz numer telefonu do kontaktu.

Udział w szkoleniu oraz egzaminie jest nieodpłatny, a ilość miejsc ograniczona!

Więcej informacji: tel. 604 654 867 p. Ireneusz Michniak