bip umww fb

Kategoria: „B, B1”

Zadanie 1.  Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. a) poziom oleju w silniku,
 2. b) poziom płynu chłodzącego,
 3. c) poziom płynu hamulcowego,
 4. d) obecność płynu w spryskiwaczach,
 5. e) działanie sygnału dźwiękowego,
 6. f) działanie świateł pozycyjnych,
 7. g) działanie świateł mijania,
 8. h) działanie świateł drogowych,
 9. i) działanie świateł hamowania „STOP”,
 10. j) działanie świateł cofania,
 11. k) działanie świateł kierunkowskazów,
 12. l) działanie świateł awaryjnych,
 13. m) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. i lub j, osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–e oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. f–m. W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), upewnienie się, czy drzwi pojazdu są zamknięte.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w wewnętrznym lusterku kierowca powinien widzieć przez tylną szybę obszar przestrzeni za pojazdem,

– zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy.

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

 Zadanie 2.  Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

 • uruchomienie silnika pojazdu;
 • włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeśli światła nie włączają się automatycznie;
 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu;

4) płynne ruszenie:

 1. a) zwolnienie hamulca postojowego – w przypadku gdy jest uruchomiony,
 2. b) łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

5) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka);

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu);

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich;

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Zadanie 3.  Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć. Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga/uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.