bip umww fb

Informacje o szkoleniu

!!! KIEROWCO !!!

Jeżeli liczba punktów karnych na Twoim koncie zbliża się do

niebezpiecznej granicy 24, której przekroczenie skutkuje

ODEBRANIEM Prawa Jazdy, dzięki ofercie szkoleniowej WORD w Pile masz możliwość uczestnictwa w szkoleniu, po ukończeniu którego liczba Twych punktów karnych zmaleje o 6.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego.
(Dz.U.236 poz 1998 z dnia 30 grudnia 2002 roku.)

Informacje dotyczące szkolenia

Najbliższe szkolenie planujemy rozpocząć w dniu  

10 września 2022 r. – brak miejsc

12 września 2022 r. – brak miejsc

15 września 2022 r. – nabór trwa

Koszt szkolenia: 350 zł.

Udział w szkoleniu mogą brać osoby posiadające prawo jazdy przez okres powyżej jednego roku, a na koncie mają co najmniej 6 punktów i nie więcej niż 24.

Udział w szkoleniu można brać nie częściej niż co 6 miesięcy.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są od poniedziałku do piątku w siedzibie WORD w Pile, wejście „B” przy bramie wjazdowej, pokój nr 3 (Edward Bernacki, Przemysław Pawlikowski, Andrzej Baćkowski).

Telefon kontaktowy stacjonarny +48 67 212 07 84, +48 697 437 642.

W związku z dużą ilością chętnych do odbycia kursu, osoby mające zamiar przystąpić do szkolenia proszone są o wcześniejsze przedłożenie:

Karty zgłoszenia na szkolenie.

Przed przystąpieniem do szkolenia należy okazać:

dowód osobisty oraz prawo jazdy;,

potwierdzenie wpłaty (350 zł) na podane niżej konto.

Nadnotecki Bank Spółdzielczy 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Kartę zgłoszenia należy złożyć do dnia 12 września 2022 r. w WORD w Pile osobiście, Pocztą Polską lub przesłać na adres: szkolenia@word.pila.pl

W przypadku trudności z dotrzymaniem powyższego terminu, prosimy o kontakt telefoniczny.

(UWAGA! Prosimy nie przesyłać dokumentów faxem).

Rozpoczęcie szkolenia jest warunkowane zgłoszeniem minimalnej liczby osób.