bip umww fb

Warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów niezatrudnionych w WORD

WARSZTATY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA EGZAMINATORÓW NIEZATRUDNIONYCH W WOJEWÓDZKIM OŚRODKU RUCHU DROGOWEGO

zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 622)

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile zaprasza egzaminatorów niezatrudnionych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego na trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego które odbędą się w dniach 23-25 listopada 2023 r.

Planowane zajęcia będą realizowane stacjonarnie (na miejscu).

Koszt warsztatów wynosi: 400 złotych.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie do dnia 17 listopada 2023 r. formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz kserokopią zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji egzaminatorów za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@word.pila.pl lub listownie: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Lotnicza 6, 64-920 Piła.

Wpłatę należy dokonać na rachunek bankowy – nr konta: 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010 z dopiskiem: „Warsztaty dla egzaminatorów”.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 67 212 07 79.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy