bip umww fb

Klauzula informacyjna

Proszę o wyrażenie i podpisanie zgody o następującej treści:Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 2. Inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: miroslaw.sanecki@word.pila.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla tego procesu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu szkolenia.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa (Urząd Wojewódzki,Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Cyfryzacji, Komendy Wojewódzkie Policji) i inne.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do:

   

  – żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była wyrażona.

   

 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lub 10 lat.

Proszę o wyrażenie i podpisanie zgody o następującej treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 na potrzeby przeprowadzenia procesu szkolenia.