bip umww fb

Szkolenie zmniejszające liczbę punktów karnych

Terminy szkoleń:

08 lipca 2024 r.

Godzina rozpoczęcia:

09.00

Opłata za kurs:

900 PLN

nr konta: Nadnotecki Bank Spółdzielczy 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Warunki zapisu na kurs:

  • dostarczenie  karty zgłoszeniowej
  • dostarczenie dowodu wpłaty za kurs
  • okazanie dowodu osobistego i prawa jazdy

Istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą internetową – nie dotyczy dowodu osobistego i prawa jazdy.

Miejsce realizacji kursu

Dział Organizacji Szkoleń, sala wykładowa WORD w Pile, wejście B

Uwaga!!!
Kurs realizowany jest w grupach do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy powiadomić o tym organizatora najpóźniej na 1 dzień roboczy przed jego rozpoczęciem. Jeżeli uczestnik nie zgłosi się na szkolenie i nie poinformuje o tym odpowiednio wcześniej organizatora a nabór na dane szkolenie jest zakończony opłata nie podlega zwrotowi.

telefon kontaktowy:  +48 67 212 07 84

email:  szkolenia@word.pila.pl

Dokumenty:

Karta zgloszeniowa