bip umww fb

Opłaty

Nowe opłaty za egzaminy od 23 marca 2023 r.

Nowy cennik

Informacja:

Pobrana opłata za egzamin podlega zwrotowi na wniosek osoby egzaminowanej.

Wzór wniosku do pobrania poniżej

Wniosek o zwrot należności wpłaconej za egzamin

lub w Biurze Obsługi Klienta.

Niewykorzystana wpłata za egzaminy po 3 latach ulega przedawnieniu.

KONTO BANKOWE OŚRODKA

Nadnotecki Bank Spółdzielczy
W celu dokonania wpłaty za egzamin na prawo jazdy, prosimy o skorzystanie z GENERATORA indywidualnego numeru konta.
Ułatwi to identyfikację Państwa wpłaty w Systemie Teleinformatycznym WORD w Pile.

Opłat można również dokonać w dowolnym banku lub urzędzie pocztowym.

Opłaty (bez prowizji) za egzamin i jazdę próbną można również dokonać kartą płatniczą w Biurze Obsługi Klienta WORD w Pile.