bip umww fb

Szkolenie Kandydatów na DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę wykładowców, która zapewnia prowadzenie tego szkolenia na wysokim poziomie.

Szkolenie realizowane będzie, zgodnie z programem w ciągu 116 godz.

Cena szkolenia dla jednej osoby 3000,00 PLN.

Zapraszamy osoby zdecydowane uzyskać atrakcyjny zawód !

Zapraszamy osoby z całego kraju!

Zapisy i szczegółowe informacje:

w siedzibie WORD w Pile ul. Lotnicza 6, wejście „B” przy bramie wjazdowej oraz pod tel. +48 67 212 07 84.

Termin: nabór trwa

Wymogi dla kandydata na diagnostę SKP

Diagnostą uprawnionym do wykonywania badań technicznych pojazdów może być osoba, która spełnia jeden z następujących warunków:

wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów

średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów
średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów.
Zgodnie z dodanym art. 84 ust. 2c do ustawy – Prawo o ruchu drogowym, z obowiązku odbycia szkolenia będą zwolnione osoby, które ukończyły studia wyższe w obszarze nauk technicznych obejmujących wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.