bip umww fb

Działania bieżące

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2020 dla szkół

!!! Uwaga !!!

W związku z realnym zagrożeniem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, konkurs: „Z prawem jazdy w dorosłość” organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, zostaje przeniesiony na taki termin, w którym nie będzie już istniało zagrożenie dla zdrowia jego uczestników.

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

Plakat

Klauzula informacyjna BRD