bip umww fb

Wydarzenia

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w roku szkolnym 2021/2022

Poniżej publikujemy regulaminy ogólnopolskich turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022:

– Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 2021-2022,

regulamin_ogolnopolskiego_turnieju_bezpieczenstwa_w_ruchu_drogowym_2021-2022

– Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2021-2022

regulamin_ogolnopolskiego_mlodziezowego_turnieju_motoryzacyjnego_2021-2022

Więcej informacji na stronie https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

 

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2019

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

Klauzula informacyjna BRD

Plakat

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2017

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

Plakat

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2016

Regulamin

Karta Zgłoszeniowa

Plakat

OGÓLNOPOLSKIE TURNIEJE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM w roku szkolnym 2015/2016

Poniżej publikujemy regulaminy ogólnopolskich turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016:

Regulamin dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych 2016

Regulamin dla Szkół Podstawowych 2016

Regulamin dla Szkół Podstawowych 2016

Regulamin dla Uczniów Gimnazjum 2016

Regulamin dla Szkół Specjalnych i Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych 2016

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2015

31 marca 2015 zespół specjalistów BRD WORD wraz z zespołem sędziowskim zrealizował, zgodnie z planem pracy, finał dwuetapowego XII konkursu „Z prawem jazdy w dorosłość”. W konkursie wzięło udział 10 szkół ponadgimnazjalnych z 5 powiatów północnej wielkopolski obszaru działania WORD w Pile. W I etapie szkolonym uczestniczyło około 127 uczniów, do II etapu zakwalifikowało się 10 finalistów. W konkursie finałowym wyłoniono trzech laureatów upoważnionych do otrzymania regulaminowych nagród gwarantowanych przez WORD w Pile.

Za zajęcie I-go miejsca – dofinansowanie do kursu nauki jazdy w wybranym OSK w wysokości 1500zł oraz bezpłatnego egzaminu w WORD w Pile otrzymał Krystian MATUSZ z L.O w Czarnkowie (Leg. szk. 2013/0129);
Za zajęcie II-go miejsca – dofinansowanie do kursu nauki jazdy w wybranym OSK w wysokości 1000zł oraz bezpłatnego egzaminu w WORD w Pile otrzymał Przemysław GAURA z Z.S. Ekonomicznych w Pile (Leg. szk. 1322/14/2013);
Za zajęcie III-go miejsca – dofinansowanie do kursu nauki jazdy w wybranym OSK w wysokości 800zł oraz bezpłatnego egzaminu w WORD w Pile otrzymał Oskar PIECHOWIAK z I-go L.O. w Wągrowcu (Leg. szk. 3/2015).

Dodatkowo wszyscy finaliści zostali nagrodzeni upominkami ufundowanymi przez firmę S.P.H. CREDO.

Regulamin

Karta zgłoszeniowa

Plakat informacyjny

SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO – TEMAT KARTA ROWEROWA

wwp szkolenie dla nauczycieli w zakresie wychowania komunikacyjnego 2015

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2014

Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

WORD w Pile wspólnie z Powiatowymi Radami BRD, Wydziałami Oświaty Starostw Powiatowych w Pile, Czarnkowie, Chodzieży, Wągrowcu, Złotowie i Komendami Powiatowymi Policji, w okresie od 25.03.2014 r. do 14.04.2014 r. przeprowadzi dwuetapowy konkurs „Z prawem jazdy w dorosłość”.

Regulamin

Plakat informacyjny

Z PRAWEM JAZDY W DOROSŁOŚĆ 2013

Od 11.02.2013 r. kontynuuje się dwuetapowy konkursu WORD w Pile „Z prawem jazdy w dorosłość 2013” w ramach edycji X. Do konkursu zaproszono wszystkie szkoły ponadgimnazjalne północnej Wielkopolski. Finał konkursu odbędzie się 19.03.2013 r. o godz. 11.00 w siedzibie pilskiego WORD.

Informacje Organizacyjne Konkursu

Regulamin Konkursu

Ze światłoodblaskiem BEZPIECZNIEJ!

Drodzy Pierwszoklasiści, rozpoczynacie najważniejszy etap w swoim życiu – edukację szkolną. Nam dorosłym, Waszym rodzicom, nauczycielom bardzo zależy abyście dobrze się uczyli, także codziennie bezpiecznie do szkoły docierali i z niej bezpiecznie wracali. Musicie pamiętać, że na drodze zawsze będzie niebezpiecznie jeżeli zapomnicie o przestrzeganiu przepisów drogowych. Takie zachowania jak wbieganie na jezdnię, przechodzenie bez sprawdzania, przechodzenie na przejściu gdy pali się czerwone światło, w miejscu niedozwolonym, zza przeszkody czy wreszcie zabawa na chodniku, przystanku autobusowym, jazda w samochodzie bez specjalnego dla Waszego wieku siedziska, zapiętych pasów może skończyć się wielkim nieszczęściem.

Oprócz bezpiecznego zachowania na drodze, ważnym będzie używanie przez Was światełek odblaskowych umieszczonych na ubraniu i tornistrze. Światełka te, pozwolą kierującemu zauważyć Was z bardzo daleka. Jest to bardzo ważne dla Was, szczególnie gdy jest bardzo słaba widoczność. Światłoodblaski w sposób zdecydowany pozwolą kierującemu pojazdem zauważyć Was w tle drogi i bezpiecznie ominąć – PAMIĘTAJCIE O TYM! Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile, pragnąc także uczestniczyć w poprawie Waszego bezpieczeństwa na drodze, przyjął program zaopatrzenia każdego z Was w światłoodblaski – zawieszkę na tornister i samozaciskową na rękę.

Drodzy uczniowie, światłoodblaski, które od nas otrzymujecie to nie ozdoba, czy rzecz służąca do zabawy – te światłoodblaski uczynią Was widoczniejszymi dla kierującego samochodem, jest to szczególnie ważne gdy warunki drogowe są złe, jest ciemno, brzegi jezdni, pobocza są zacienione – zakładajcie je na siebie na swój tornister będziecie bezpieczniejsi.

Szanowni rodzice, nauczyciele miejcie na uwadze, że program poprawy widoczności na drodze najmłodszych uczestników ruchu drogowego zda egzamin, dzieci będą bezpieczniejsze, jeżeli wspólnie zadbamy by dzieci nosiły otrzymane światłoodblaski, idąc do szkoły i z niej wracając.

W dniu 14.03.2013 r. Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu w Pile przekazał Komendom Powiatowym Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprzęt i urządzenia służące poprawie działań na drogach w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa drogowego. W uroczystym przekazaniu uczestniczyli obok dyrekcji WORD przedstawiciele wymienionych instytucji z powiatów: Chodzieskiego, Czarkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego, Złotowskiego oraz lokalnej prasy i telewizji.

POWIAT CHODZIESKI

I KOMENDA POWIATOWA POLICJI

– Do badania trzeźwości, analizator wydechu Alcoguant 6020 , szt. 2
– Do badania trzeźwości, drukarka do Alcoguant 6020 szt. 3
– Oprogramowanie do obsługi zdarzeń drogowych

II. KOMENDA POWIATOWA PSP i OSP

– Dofinansowanie do zakupu sprzetu – 10.000 zł.

POWIAT CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI

I. KOMENDA POWIATOWA POLICJI

– Do badania trzeźwości, analizator wydechu Alcoguant 6020 , szt. 2
– Do badania trzeźwości, drukarka do Alcoguant 6020 szt. 2

II. KOMENDA POWIATOWA PSP

– Manekin AMBU MAN TYP 1PG153 , szt. 1
– Manekin AMBU BABY PG 151, szt. 1
– Fantom KYLE, 3 let. Dziecko, szt. 1

III. OSP DRAWSKO

– Narzędzie HOOLIGAN DL.107 , szt. 1
– Piła ratownicza LES 12, szt. 1
– Podpora teleskopowa PT1000, szt. 1
– Schodek z klinem LSS, szt. 2
– Lampa STAR-LED, szt. 3

POWIAT PILSKI

I. KOMENDA POWIATOWA POLICJI

– Miernik radarowy ISKRA, szt. 1

II. KOMENDA POWIATOWA PSP

– Dofinansowanie do zakupu sprzętu – 5.000 zł.

III. OSP OSIEK

– DEFIBRYLATOR SAMARITAN PAD , szt. 1

POWIAT WĄGROWIECKI

I KOMENDA POWIATOWA POLICJI

– Najaśnica SOLARIS, szt. 1
– Sygnalizator świetlny PULSAR, szt. 1
– Parawan, szt. 1
– Taśma ostrzegawcza, 100mb., szt.5

II. KOMWNDA POWIATOWA PSP

– DEFIBRYLATOR SAMARITAN PAD , szt. 1

III. OSP WĄGROWIEC

– Narzędzie HOOLIGAN DL.107 , szt. 1
– Zestaw bloków i klinów LSS 2, szt. 1
– Deska ortopedyczna DOSP-9, kpl. 1
– Szyny KRAMERA, kpl. 1
– Latarka GUARDS MT350RC, szt. 1

POWIAT ZŁOTOWSKI

I. KOMENDA POWIATOWA POLICJI

– Do badania trzeźwości, Lion Alco Blow , szt. 4
– Do badania trzeźwości, Alcohit x 100 z drukarką kpl. 1

II. KOMENDA POWIATOWA PSP

– Butla stalowa FENZY 6l/300 bar , szt. 3
– Reduktor tlenowy z regulatorem, szt. 2
– Zestaw segregacyjny TRIAGE BMT II, szt. 1
– Rękawice LATEX, opakowań 10

III. OSP

– Dofinansowanie szkolenia w zakresie ratownictwa drogowego (obsługa sprzętu ratunkowego) – 5.000 zł.

Ogółem wartość przekazanego sprzętu i dofinansowania wyniosła 90 000 zł.

Z dniem 19.01.2013 r. zakończyło działalność powołane przez WORD w Pile, Centrum Wychowania Motorowerowego. W ciągu swej 3 letniej działalności z bezpłatnego doskonalenia jazdy motorowerem i uzyskania „Karty motorowerowej” skorzystało blisko 1300 uczniów Gimnazjów Regionu Pilskiego. Przyczyną zakończenia tej działalności WORD są nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy motorowerem, wprowadzone znowelizowaną Ustawą o kierujących pojazdami.
16.03 2012 r. w WORD w Pile zakończył się finałem II etapowy konkurs „Z prawem jazdy w dorosłość”. W konkursie wzięło udział około 400 uczniów z 26 szkół ponad gimnazjalnych północnej Wielkopolski. W konkursie finałowym I miejsce zajął uczeń Zespołu Szkół Ponad Gimnazjalnych w Czarnkowie – Paweł Białostocki, II miejsce uczeń Zespołu Szkół Leśnych w Goraju – Hubert Bogdański, III miejsce uczennica Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu.- Kornelia Kruszka.