bip umww fb

Druki do pobrania

Wniosek o udział instruktora

Wniosek o udział instruktora PO SZKOLENIU UZUPEŁNIAJĄCYM

Oświadczenie o rezygnacji z instruktora

Oświadczenie o rezygnacji z egzaminu

Wniosek o zwolnienie PKK

Upoważnienie do poinformowania o numerze PKK

Oświadczenie o zapoznaniu z regulaminem jazdy próbnej

Wniosek o zwrot należności wpłaconej za egzamin

Egzamin na pojeździe OSK
Egzamin na pojeździe niepozostającym w dyspozycji WORD w Pile

Regulamin

Wniosek o wystawienie faktury

SCHEMAT PLACU MANEWROWEGO kategoria BE, C, CE, D, T