bip umww fb

Rezygnacja z Egzaminu

Zgodnie z § 11 pkt 4-6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 28 czerwca 2019 r. ( Dz.U. z 2019 r., poz. 1206) osoba egzaminowana, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym, informuje w formie pisemnej ośrodek egzaminowania, że nie stawi się na egzamin w wyznaczonym terminie. Dopuszcza się przesłanie powyższych informacji środkami komunikacji elektronicznej.

Rezygnację prosimy składać w dni powszednie w Biurze Obsługi Klienta w godz. od 8:00 do 15:00 lub poprzez wiadomość e-mail na adres bok@word.pila.pl, potwierdzoną zwrotną odpowiedzią.

Oświadczenie o rezygnacji z egzaminu

* Oświadczenie należy wydrukować w formacie A5, układ strony POZIOMY