bip umww fb

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

Planowany termin najbliższego kursu

17 i 18 lipca 2024 r. – nabór zakończony

30 i 31 lipca 2024 r. – nabór trwa

Godzina rozpoczęcia

08:30

Miejsce realizacji kursu

Dział Szkoleń, sala wykładowa WORD w Pile, wejście B

Opłata za kurs

500 PLN

Warunki zapisu na kurs

dostarczenie skierowania lub informacji o odbyciu kursu reedukacyjnego;

okazanie dowodu wpłaty za kurs

okazanie dowodu osobistego,

Istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą internetową – nie dotyczy dowodu osobistego.

Dodatkowe informacje

telefon kontaktowy +48 67 212 07 84

email szkolenia@word.pila.pl

nr konta Nadnotecki Bank Spółdzielczy 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Uwaga!
Kurs realizowany jest w grupach do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu, należy powiadomić o tym organizatora najpóźniej na 1 dzień roboczy przed jego rozpoczęciem. Jeżeli uczestnik nie zgłosi się na szkolenie i nie poinformuje o tym odpowiednio wcześniej organizatora a nabór na dane szkolenie jest zakończony opłata nie podlega zwrotowi.