bip umww fb

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej
i przeciwdziałania narkomanii

Planowany termin najbliższego kursu

11 i 12 października 2022 r. – nabór trwa

Godzina rozpoczęcia

08:30

Miejsce realizacji kursu

Dział Szkoleń, sala wykładowa WORD w Pile, wejście B

Opłata za kurs

500 PLN

Warunki zapisu na kurs

dostarczenie skierowania na kurs od Starosty

okazanie dowodu wpłaty za kurs

okazanie dowodu osobistego,

Istnieje możliwość przesłania dokumentów drogą internetową

Dodatkowe informacje

telefon kontaktowy +48 67 212 07 84

email szkolenia@word.pila.pl

nr konta Nadnotecki Bank Spółdzielczy 49 8937 0007 0000 8471 2000 0010

Uwaga!
Kurs realizowany jest w grupach do 15 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.