bip umww fb

Tabela opłat za egzaminy przeprowadzane od dnia 19.01.2013 r.

Warunki przystąpienia do egzaminu

Osoba egzaminowana może przystąpić do egzaminu państowego, jeżeli okaże ważny w dniu egzaminu jeden z dokumentów potwierdzających jej tożsamość:

a) dowód osobisty,
b) kartę pobytu,
c) paszport;

Algorytm przebiegu egzaminu

1. Przed rozpoczęciem części teoretycznej egzaminu państowego egzaminator potiwerdza tożsamość osób egzaminowanych przystępujacych do egzaminu oraz zgodność danych osobowych, a następnie wskazuje stanowisko egzaminacyjne

2. Sprawdzenie danych osobowych wygenerowanych na stanowisku egzaminacyjnym

3. Zasady egzaminu

4. Egzamin próbny
a) pytania z wiedzy podstawowej – 5 pytań

b) pytania z wiedzy specjalistycznej – 2 pytania

5. Egzamin właściwy
a) pytania z wiedzy podstawowej – 20 pytań

b) pytania z wiedzy specjalistycznej – 12 pytań
6. Zakończenie egzaminu

Po zakończeniu części teoretycznej egzaminu egzaminator na życzenie osoby egzaminowanej, dokonuje wydruku wyniku egzaminu.

Na wniosek osoby, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu, WORD udostępnia do wglądu pytania egzaminacyjne wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych

Materiał w PDF