bip umww fb

Aktualne

Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
listopad 2023
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
luty 2023
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
 
 
Dostawa paliw dla pojazdów należących do WORD w Pile
 
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. badań profilaktycznych
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej
 
 
 
Unieważnienie:
 
 
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia więcej>>
 

Ogłoszenie nr 590977-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu DrogowegoUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie i odpowiedzi:
 
Informacja zamawiającego:
 
Informacja o wyborze oferty:
 
Informacja o zawarciu umowy:

 

 

Ogłoszenie nr 575215-N-2020 z dnia 2020-08-17 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu DrogowegoDostawa paliw dla pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 
 
 
 
 
Pytania i odpowiedzi:
 
Informacja zamawiającego:
 
Informacja o wyborze oferty: