bip umww fb

Aktualne

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia więcej>>

 

Ogłoszenie nr 590977-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

więcej>>

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_siwz

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_1_i_1a_siwz

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_2_do_siwz

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_3_do_siwz

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_4_wzor_umowy

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_5_opz

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_6_wykaz_budynkow

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_7_ wykaz_sprzetu_elektronicznego

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_8_wykaz_pojazdow

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_zal_nr_9_szkodowosc

Pytania i odpowiedzi:

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_pio_2020-10-06

Informacja zamawiającego:

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_informacja_zamawiajacego

Wyniki:

wwp_przetarg_ubezpieczenie_2020_wyniki_2020-10-20

 

 

 

Ogłoszenie nr 575215-N-2020 z dnia 2020-08-17 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego:
Dostawa paliw dla pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 
 
 
 
 
Pytania i odpowiedz:
 
 
Informacja zamawiającego:
 
 
Informacja o wyborze oferty: