bip umww fb

Aktualne

Zapytanie ofertowe
dot. Systemu Teleinformatycznego do obsługi procesu przeprowadzania egzaminów
na prawo jazdy oraz kwalifikacji zawodowej
grudzień 2023 r.
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
listopad 2023
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
luty 2023
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. usługi sprzątania pomieszczeń biurowych WORD w Pile
 
 
Dostawa paliw dla pojazdów należących do WORD w Pile
 
 
 
Zapytanie ofertowe
dot. badań profilaktycznych
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej
 
 
 
 
 
 
Zapytanie ofertowe
na zaprojektowanie i budowę instalacji fotowoltaicznej
 
 
 
Unieważnienie:
 
 
 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia więcej>>
 

Ogłoszenie nr 590977-N-2020 z dnia 2020-09-29 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu DrogowegoUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytanie i odpowiedzi:
 
Informacja zamawiającego:
 
Informacja o wyborze oferty:
 
Informacja o zawarciu umowy:

 

 

Ogłoszenie nr 575215-N-2020 z dnia 2020-08-17 r.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu DrogowegoDostawa paliw dla pojazdów należących do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy
 
 
 
 
 
Pytania i odpowiedzi:
 
Informacja zamawiającego:
 
Informacja o wyborze oferty: