bip umww fb

Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli egzaminujących dzieci na karę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile informuje, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 341) organizuje szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli, umiejętności organizacji i przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacji.

W szkoleniu może wziąć udział każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz prawo jazdy dowolnej kategorii.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania uczniów – kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie organizowane jest w dniu 27 listopada 2019 r. w siedzibie WORD w Pile przy ulicy Lotniczej 6. Czas trwania zajęć – 1 dzień. Rozpoczęcie o godz. 8.15, zakończenie o 14.15.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapoznać się z klauzulą informacyjną i przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do

25 listopada 2019 r. na adres mailowy: sekretariat@word.pila.pl, lub faxem na nr +48 67 212 07 76 Informacje można uzyskać również pod numerem telefonu +48 67 212 07 74.

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Program

Klauzula informacyjna