bip umww fb

Szkolenie specjalistyczne dla nauczycieli egzaminujących dzieci na karę rowerową

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile informuje, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity: Dz.U. 2023 poz. 622) organizuje szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli, którzy będą sprawdzać niezbędną wiedzę i umiejętności uczniów ubiegających się o wydanie karty rowerowej.

Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy nauczycieli, umiejętności organizacji i przeprowadzania egzaminów oraz ich standaryzacji.

W szkoleniu może wziąć udział każdy nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, a uczestnictwo zostanie potwierdzone wydaniem zaświadczenia uprawniającego do egzaminowania uczniów – kandydatów na rowerzystów.

Szkolenie organizowane jest w dniu 27 października 2023 roku w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego W Pile ul. Lotnicza 6. Czas trwania zajęć – 1 dzień. Rozpoczęcie o godz. 9.00, zakończenie o 14.00.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy zapoznać się z klauzulą informacyjną i przesłać wypełnioną kartę zgłoszeniową w terminie do 23 października 2023 roku na adres mailowy: sekretariat@word.pila.pl, lub faxem na nr 67 212 07 76

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 67 212 07 74 oraz na stronie www.word.pila.pl

Do pobrania: