bip umww fb

Kurs na Egzaminatora

Kandydat na egzaminatora kat. B musi spełnić następujące wymagania:
posiada co najmniej wykształcenie średnie,
ukończone 23 lata,
posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B,
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

Koszt kursu to 5.000 zł (istnieje możliwość rozbicia wpłaty na dwie raty tj.: 3000 i 2000 zł)

Zajęcia teoretyczne realizujemy w piątki, soboty i niedziele, od godz. 9.00, natomiast zajęcia praktyczne w systemie mieszanym – weekendy i w dni powszednie.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Działu Organizacji Szkoleń: 67 212-07-84 lub 697-437-642.

Karta zgłoszeniowa (docx)

Karta zgłoszeniowa (pdf)