bip umww fb

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) informuję, że:

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile z siedzibą w 64-920 Piła przy ul. Lotnicza 6 zwany dalej administratorem; administrator prowadzi operacje przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.
 2. inspektorem danych osobowych u administratora jest Mirosław Sanecki e-mail: miroslaw.sanecki@word.pila.pl
 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust.1 pkt. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016.
 5. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. posiada Pan/Pani prawo do:

   

  – żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
  – wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  – cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli wcześniej była wyrażona;

   

 7. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
 8. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu.