bip umww fb

Kategoria: „AM, A1, A2, A” *

Uwaga:

W zakresie tych kategorii osoba egzaminowana zapewnia odpowiedni strój ochronny w postaci:

a)    obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typowo motocyklowego,

b)    spodni z długimi nogawkami,

c)    kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d)    rękawic zakrywających całe dłonie.

Zadanie 1.  Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jazdy

1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego – osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

 1. a) poziom oleju w silniku,
 2. b) poziom płynu chłodzącego,
 3. c) poziom płynu hamulcowego,
 4. d) działanie sygnału dźwiękowego,
 5. e) działanie świateł pozycyjnych,
 6. f) działanie świateł mijania,
 7. g) działanie świateł drogowych,
 8. h) działanie świateł hamowania „STOP”,
 9. i) działanie świateł kierunkowskazów,
 10. j) działanie świateł awaryjnych,
 11. k) działanie świateł przeciwmgłowych tylnych

– jeżeli występuje;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 1:

– na wykonanie czynności osoba egzaminowana ma nie więcej niż 5 minut,

– osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać, gdzie i przy użyciu jakich przyrządów lub wskaźników sprawdza się poziom odpowiednich płynów w pojeździe,

– w przypadku dokonywania sprawdzenia świateł, o których mowa w lit. h , osoba egzaminowana może poprosić egzaminatora o potwierdzenie działania światła zewnętrznego,

– losowy dobór elementów czynności dla każdej osoby egzaminowanej dokonywany jest przez ośrodek egzaminowania przy użyciu urządzenia komputerowego. Urządzenie losuje 1 element spośród elementów określonych w lit. a–d oraz 1 element spośród elementów określonych w lit. e-k.

W przypadku gdy ośrodek egzaminowania nie dysponuje odpowiednim urządzeniem komputerowym, losowego doboru elementów części pierwszej zadania dokonuje każda osoba egzaminowana, przed przystąpieniem do wykonania zadania, z zachowaniem podziału losowanych elementów zadania jak dla losowania komputerowego;

2) właściwe ustawienie lusterek.

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 2:

– w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem,

– w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem;

3a) wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego – kamizelki, odpowiedniego kasku ochronnego, ochraniaczy na kolana i łokcie oraz obuwia pełnego, zakrywającego stopę, wiązanego lub zapinanego na klamry, rzepy lub zatrzaski lub obuwia typowo motocyklowego, spodni z długimi nogawkami, kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski, rękawic zakrywających całe dłonie,

3b) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),

3c) zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,

3d) podparcie pojazdu na podpórce;

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3:

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku,
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,
 • maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu).

 

W przypadku niewłaściwego wykonania zadania w trakcie drugiej próby wykonaniu, sprawdzeniu i ocenie podlegają wyłącznie te punkty zadania, które zostały wykonane nieprawidłowo lub nie zostały wykonane w ogóle.

 

Zadanie 2.  Jazda po łukach w kształcie cyfry 8

 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 4. włączenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym – jeżeli światła nie włączają się automatycznie;
 • 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne;
 3. niepotrącanie pachołków.

 

Zadanie 3.  Slalom wolny (jazda pomiędzy 5 bramkami ustawionymi na placu manewrowym)

 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 1. wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 • 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;

Sposób wykonania zadania:

 1. niepodpieranie się nogami,
 2. niepotrącanie pachołków.

 

Zadanie 4.  Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) przejazd przez bramkę początkową, slalom pomiędzy 3 pachołkami i wyjazd przez bramkę końcową.

Sposób wykonania zadania:

 1. a) średnia prędkość przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h, nie dotyczy kat. AM
 2. b) przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu, nie dotyczy kat. AM
 3. c) niepodpieranie się nogami,
 4. d) niepotrącanie pachołków.

 

Zadanie 5.  Ominięcie przeszkody manewr nie dotyczy kat. AM

1) upewnienie się o możliwości jazdy:

 1. a) wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 2. b) ocena sytuacji wokół pojazdu,
 3. c) płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;

2) 2-krotny przejazd pasem ruchu, na którym jest ustawiona przeszkoda;

Sposób wykonania zadania:

 1. a) prędkość najazdu mierzona w wyznaczonym miejscu (wyłącznie od strony najazdu) nie może być mniejsza niż 50 km/h,
 2. b) przeszkodę omija się raz z prawej raz z lewej strony tak, aby zaprezentować umiejętność wykonania przeciwskrętu w prawo i w lewo,
 3. c) niepodpieranie się nogami,
 4. d) nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 5. e) niepotrącanie pachołków.

 

Zadanie 6.  Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu manewr nie dotyczy kat. AM

Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć.

Osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga albo uruchamia hamulec postojowy, a następnie rusza do przodu, zwalniając go – nie dotyczy kat. A1, A2 i A

 

Zadanie 7.  Hamowanie do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu – manewr nie dotyczy kat. AM

 

Zadanie 8.  Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych – w przypadku prawa jazdy kategorii A1, A2 i A hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla.