bip umww fb

Dostawa Paliw 2015

Piła: Dostawa paliw na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile
Numer ogłoszenia: 239840 – 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
zal_1_paliwa_2015.doc
zal_2_paliwa_2015.doc
zal_3_paliwa_2015.doc
zal_4_paliwa_2015.doc
zal_5_paliwa_2015.doc
wwp_dostawa_paliw_pytania_odpowiedzi_01_2015-09-21.pdf
wwp_dostawa_paliw_pytania_odpowiedzi_01_2015-09-21.pdf
Uwaga!!! Zmiana terminu składania wniosków
wwp_dostawa_paliw_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_2105-09-22.pdf