bip umww fb

System Teleinformatyczny 2015

Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami
wg stanu na dzień 3 stycznia 2016 r. oraz jego wdrożenie.
Numer ogłoszenia: 195912 – 2015; data zamieszczenia: 31.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
Pytania i odpowiedzi 2015-08-07
Pytania i odpowiedzi 2015-08-07 17:18