bip umww fb
System składa się z biletomatu, który ulokowany jest w holu, przed Biurem Obsługi Klienta,
po prawej stronie od wejścia głównego.
Na ekranie dotykowym biletomatu prosimy o wybranie kategorii sprawy do realizacji.
Automat drukuje bilet z numerem określającym miejsce w kolejce.
W momencie, kiedy nadejdzie czas podejścia do stanowiska, numer ukaże się na wyświetlaczu
nad odpowiednim stanowiskiem.