bip umww fb

BOK do 13:00

Od dnia 23 października 2020 r. Biuro Obsługi Klienta czynne będzie do godziny 13:00. Zapisów na egzaminy można dokonywać online poprzez InfoCar. https://info-car.pl/infocar/konto/word/rezerwacja.html

Informacja COVID-19

W trakcie przeprowadzania egzaminu państwowego osoba egzaminowana oraz osoby uczestniczące w egzaminie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Nie podporządkowanie się powyższemu obowiązkowi, będzie skutkowało wstrzymaniem...

A, A1, A2, AM przypomnienie

Osoby przystępujące do egzaminu praktycznego na kat. A, A1, A2, AM, zobowiązane są do posiadania własnego kasku oraz słuchawek telefonicznych ze złączem mini-jack.

Zasady w okresie pandemii

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy więcej Zasady organizowania i przeprowadzania szkoleń i kursów więcej więcej

System kolejkowy

System składa się z biletomatu, który ulokowany jest w holu, przed Biurem Obsługi Klienta, po prawej stronie od wejścia głównego. Na ekranie dotykowym biletomatu prosimy o wybranie kategorii sprawy do realizacji. Automat drukuje bilet z numerem określającym miejsce w...