bip umww fb

Zmiana wysokości opłat za egzaminy

Uprzejmie informujemy, że od 23 marca 2023 r. nastąpi zmiana wysokości opłat za egzaminy państwowe na prawo jazdy   TABELA OPŁAT EGZAMINACYJNCH obowiązuje od 23.03.2023 r. KATEGORIA TEORIA ZŁ PRAKTYKA ZŁ RAZEM ZŁ AM, A1, A2, A; 50,00 200,00 250,00 B, B1, C1, D1,...

Kwalifikacja wstępna/uzupełniająca

Dyrektor WORD w Pile informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, od dnia 28 kwietnia 2022 r. WORD w Pile przeprowadza egzaminy dla kierowców...

Kategorie motocyklowe AM, A1, A2, A.

WORD w Pile informuje, że osoby przystępujące do egzaminów praktycznych na kat. AM, A1, A2, A, zobowiązane są do posiadania własnego kasku. Łączność pomiędzy osobą zdającą, a egzaminatorem zostanie zapewniona przez WORD Piła, niemniej dla własnej wygody i...