bip umww fb

Informujemy, że od dnia 01.01.2024 r. będzie obowiązywać rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659). Z dniem wejścia w życie rozporządzenia dokumenty: rezygnacja terminu egzaminu, wniosek o przeprowadzenie praktycznej części egzaminu państwowego na pojeździe należącym do ośrodka szkolenia kierowców, pojedzie niepozostającym w dyspozycji WORD przekazywane elektronicznie do WORD, obowiązkowo muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym.