bip umww fb

W związku z opublikowaniem rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659) informuje się, że zgodnie z § 13 „osoba egzaminowana rozpoczyna część teoretyczną lub praktyczną egzaminu o wyznaczonej godzinie wskazanej w zaświadczeniu”.

W związku z powyższym proszę o stawienie się w WORD Piła najpóźniej o wyznaczonej na egzamin godzinie.