bip umww fb

W związku z opublikowaniem rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659) Dyrektor WORD w Pile zaprasza zainteresowanych kierowników OSK, instruktorów oraz wykładowców na spotkanie w sali wykładowej WORD Piła w dniu 8 stycznia 2024 r. (poniedziałek) o godz. 10:00.