bip umww fb
W trakcie przeprowadzania egzaminu państwowego osoba egzaminowana oraz osoby uczestniczące w egzaminie mają obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
Nie podporządkowanie się powyższemu obowiązkowi, będzie skutkowało wstrzymaniem egzaminu.