bip umww fb

Dyrektor WORD w Pile informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy, od dnia 28 kwietnia 2022 r. WORD w Pile przeprowadza egzaminy dla kierowców ubiegających się o kwalifikację wstępną, wstępną przyśpieszoną, wstępną uzupełniającą oraz wstępną uzupełniającą przyśpieszoną.